Search results

 1. Lomová húževnatosť ocelí a zvarových spojov / [aut.]Ing.CSc.Peter Polák
  Polák Peter 
  Bratislava : Výskumný ústav zváračský, 1993 . - 97 s
  ocele húževnatosť lomová správy výskumné spoje zvarové
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 2. Tvarovanie tavenín využitím energetických polí : Záverečná výskumná správa čiastkovej úlohy základného výskumu III-1-4-02 / [aut.]Doc.Ing.CSc.Marián Murgaš
  Murgaš Marián ; M230 
  Trnava : SVŠT v Bratislave StF KASRVP, 1990 . - 33 s
  tvárnenie polia energetické správy výskumné
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 3. Tlakové spôsoby zvárania nových materiálov : Záverečná správa. Čiastková úloha ŠPZV III-1-4-05-07 / Doc.Ing.CSc.Milan Turňa a kol
  Turňa Milan (xxx) ; M3000  Hrivňáková Dáša ; M130 Martinec Ľubomír ; M130
  Trnava : SVŠT v Bratislave StF KASRVP, 1990 . - 48 s
  Zváranie tlakové materiály nové správy výskumné
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 4. Pretláčanie polotovarov pre výrobu zváracích drôtov : Záverečná správa výskumnej úlohy R-35-123-434 / Doc.Ing.CSc.Pavel Vajo a kol
  Vajo Pavel (xxx) 
  Trnava : SVŠT v Bratislave StF KASRVP, 1990 . - 47 s
  Pretláčanie správy výskumné
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 5. Aplikácia malej výpočtovej techniky v profilujúcich predmetoch Katedry obrábania a obrábacích strojov : F 2106-771 / Doc.Ing.CSc.Alexander Janáč a kol
  Janáč Alexander (xxx) ; M3000 
  Trnava : SVŠT v Bratislave StF KASRVP, 1990 . - 127 s
  obrábanie Technika výpočtová správy výskumné
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 6. Modernizace obsahu a metod výuky fyziky na vysokých školách v ČSSR : Závěrečná zpráva dílčího úkolu rezortního výzkumu MŠ ČSR a SSR VII-02/05 / [aut.]Petr Wyslych
  Wyslych Petr 
  Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 1990 . - 71 s : 5 príl
  fyzika školy vysoké výučba správy výskumné
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 7. Modernizácia metód a prostriedkov výučby v predmetoch technickej mechaniky : Záverečná správa k oponentúre etapy výskumnej úlohy RS-X-01-05-16/22 / [aut.]Doc.Ing.CSc.Jozef Jelemenský, Doc.Ing.CSc.Viktor Wittlinger
  Wittlinger Viktor ; M390  Jelemenský Jozef ; M200
  Trnava : SVŠT v Bratislave StF KASRVP, 1990 . - 38 s
  Mechanika technická vyučovanie metódy správy výskumné
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 8. Vysokoparametrické deformačné procesy : Záverečná výskumná správa III-1-4-01-05 / Doc.Ing.DrSc.Karol Polák a kol
  Polák Karol (xxx) ; M150 
  Trnava : SVŠT v Bratislave StF KASRVP, 1990 . - 57 s
  lisovanie deformácie správy výskumné
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF2000
  book

  book

 9. Konštitúcia a vlastnosti technicky využiteľných metalidov : Úloha č.: III-1-4/03 / Doc.Ing.CSc.Miloslav Proksa a kol
  Proksa Miloslav (xxx) ; M 
  Trnava : SVŠT v Bratislave StF KASRVP, 1990 . - 72 s
  materiály s tvarovou pamäťou správy výskumné
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 10. Výskum parametrov rezania ťažkoobrobiteľných materiálov na báze Ni-Ti : III-1-4/03-4 / Doc.Ing.CSc.Miroslav Maduda a kol
  Maduda Miroslav (xxx) ; M160 
  Trnava : SVŠT v Bratislave StF KASRVP, 1990 . - 44 s
  rezanie materiály ťažkoobrobiteľné správy výskumné
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book