Search results

Records found: 20  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus7812^"
 1. Numerické modelovanie prúdenia podzemnej vody v areáli rafinársko-petrochemického komplexu Slovnaft
  Horváthová Timea ; 010150 
  55 rokov geotechniky na Slovensku : . CD-ROM, s. 114-120
  numerické modelovanie kontaminácia rafinéria
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Analýza vybraných parametrov znečistenia vodného toku Váhu v meste Hlohovec / aut. Marek Lipovský, Maroš Soldán
  Lipovský Marek ; M5000  Soldán Maroš ; M5000
  Voda bohatstvo nášho kraja : . S. 90-99
  povrchová voda kontaminácia monitoring
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 3. Numerické modelovanie šírenia kontaminácie v pórovitom prostredí a jeho obmedzenia tesniacou stenou / aut. Tímea Horváthová
  Horváthová Timea ; V150 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering : . CD-ROM, s. 477-484
  numerický model kontaminácia numerical model contamination
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Environmentálna geotechnika a kontaminované lokality na území SR
  Horváthová Timea ; V150 
  MMK 2014. 5. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky . online, s. 3162-3169
  kontaminácia environmentálna geotechnika environmentálna záťaž
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Eliminácia kongenérov PCB baktériami a toxicita kontaminovaných sedimentov po bioaugmentácii a biostimulácii / aut. Hana Dudášová, Katarína Lászlová, Katarína Dercová, Marta Balaščáková, Juraj Škarba
  Dudášová Hana ; C6290  Lászlová Katarína ; C4310 Dercová Katarína ; C4310 Balaščáková Marta ; C4310 Škarba Juraj
  Zborník vedeckých príspevkov z konferencie Geochémia 2014 / . S. 29-30
  polychlórované bifenyly kontaminácia sedimenty baktérie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Geologie pro architekty / aut. Jana Tourková
  Tourková Jana 
  1. vydanie
  Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2012 . - 99 s.
  ISBN 978-80-01-05088-0
  geológia tektonika horniny prírodné zdroje sopka povodne radiácia erózia kontaminácia
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1000
  Geologie pro architekty

  book

 7. Radiačná ochrana pracovníkov v jadrovej energetike
  Pisár Martin ; E  Hinca Róbert (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 79 s
  Elektroenergetika elektrotechnika Power machinery kontaminácia radiačná ochrana
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72098
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 8. Skládky odpadov a riziko kontaminácie
  Škultétyová Ivona ; V280 
  Vodní systém měst zatížený významnými antropogenními změnami : . s.305-314
  contamination infiltration kontaminácia landfill priesaková kvapalina skládkový plyn skládky odpadov waste dump
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Systém zachytávania a odvádzania priesakových kvapalín
  Galbová Kristína ; V280 
  Vodní systém měst zatížený významnými antropogenními změnami : . s.91-96
  contamination infiltration fluids harvesting kontaminácia odvádzanie priesakových kvapalín skládka odpadov waste dump
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Možnosti identifikácie zdrojov a pravdepodobného správania sa vybraných polutantov v životnom prostredí : Diplomová práca
  Krajčovičová Katarína  Sirotiak Maroš (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2011
  MTF ; . - 71
  contamination kontaminácia dnové sedimenty integrovaná bezpečnosť Integrated Safety
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75488
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book