Search results

 1. Účtovníctvo podnikateľských subjektov I : zbierka riešených a neriešených príkladov
  Máziková Katarína  a kol.
  Bratislava : Wolters Kluwer, 2013 . - 224 s
  ISBN 978-80-8168-018-2
  účtovníctvo podnikateľské
  zbierka úloh
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF3020
  Účtovníctvo podnikateľských subjektov I

  book

 2. Účtovníctvo podnikateľských subjektov I
  Máziková Katarína  a kol.
  Bratislava : Iura Edition, 2013 . - 297 s
  ISBN 978-80-8078-567-3
  účtovníctvo podnikateľské
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF4120
  Účtovníctvo podnikateľských subjektov I

  book