Search results

 1. Nástroje ochrany klientov v internet bankingu
  Hrušovský Martin ; E  Ševčíková Zuzana (Thesis advisor) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 72 s
  Aplikovaná informatika Applied Infromatics autentifikácia autorizácia elektronické bankovníctvo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61334
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. Možnosti prepojenia elektronického obchodu a jednoduchého účtovníctva firmy (PHP, MySQL, XML) : Bakalárska práca
  Kukuľa Radovan  Nemlaha Eduard (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2007
  MTF ; . - 56 s 1 CD-ROM
  elektronické bankovníctvo elektronický obchod
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Elektronický obchod
  Madleňák Radovan 
  1. vyd
  Žilina : Žilinská univerzita, 2004 . - 162 s
  ISBN 80-8070-192-X
  elektronické bankovníctvo elektronický obchod elektronické trhy internetový marketing
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF4100
  book

  book

 4. Designing data-intensive web applications / Ceri S. a kol.
  Ceri Stefano  Fraternali Piero Bongio Aldo Brambilla Marco Comai Sara Matera Maristella
  Amsterdam : Morgan Kaufmann Publishers, 2003 . - 562 s
  ISBN 1-55860-843-5
  elektronické bankovníctvo elektronický obchod vyhľadávanie informácií počítačové siete WWW World Wide Web
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 5. Internet v riadení a obchode firmy : Zborník z 6. medzinárodevej konferencie. Bratislava, SK. 25.- 26. Okt. 2000
  Makulová Soňa (Compiler)  Burčík Vladimír (Compiler)
  Bratislava : EL&T (Easy Learning & Teaching), 2000 . - 123 s
  ISBN 80-88812-13-5
  elektronický obchod technika obchodu marketing internet elektronické bankovníctvo
  zborník
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 6. Finančné fungovanie priemyselných podnikov v trhových podmienkach (banky a bankovníctvo...) : Diplomová práca
  Řepka Gabriel  Nováková Renáta (xxx) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2000
  MTF ; . - 62 s abstr. + príl.
  elektronické bankovníctvo trhové hospodárstvo manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  book

  book

 7. Návrh využitia nových bankových služieb vo finančnom fungovaní firmy HELAGO CAR, s. r. o., Žilina : Diplomová práca
  Medvecká Lenka  Nováková Renáta (xxx) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2000
  MTF ; . - 68 s abstr. + príl.
  elektronické bankovníctvo finančné fungovanie manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  book

  book

 8. Finančné fungovanie priemyselných podnikov v trhových podmienkach (banky a bankovníctvo...) : Diplomová práca
  Šériková Silvia  Nováková Renáta (xxx) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2000
  MTF ; . - 67 s abstr. + príl.
  elektronické bankovníctvo trhové hospodárstvo manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  book

  book

 9. Elektronická komerce : Principy a praxe
  Kosiur David 
  Praha : Computer Press, 1998 . - 12,267s.;schémy
  ISBN 80-7226-097-9
  technika obchodu počítačové siete internet elektronický obchod elektronické bankovníctvo
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  SVF1000
  book

  book

 10. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book