Search results

Records found: 17  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus8012^"
 1. Druhy inovácií vo vzdelaní a ich praktické aplikácie Aut. M. Majerník, Š. Majerník, Z. Nouzovská
  Majerník Milan ; 902024  Majerník Štefan Nouzovská Zuzana
  MANEKO Manažment a ekonomika podniku : . špeciálne číslo (2022), s. 35-41
  humanizácia výchovy technické vzdelávanie informačná spoločnosť univerzita znalostná ekonomika humanization of education technical education information society knowledge economy
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Nové prístupy k otázkam ekonomického rozvoja v procese globalizácie
  Heretiková Katarína ; 010350 
  Úloha interdisciplinárneho vzdelávania v humanizácii technického prostredia : . CD-ROM, s. 36-39
  globalizácia informačná spoločnosť ekonomický rozvoj
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Big Data : revoluce, která změní způsob, jak žijeme, pracujeme a myslíme
  Mayer-Schönberger Viktor  Cukier Keneth
  Brno : Computer Press, 2014 . - 256 s
  ISBN 978-80-251-4119-9
  internet informačná spoločnosť
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0110
  Big Data

  book

 4. Charakteristika a vývoj odvetvia IKT
  Fabová Ľudmila ; R2020 
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 8, č. 6 (2012), s.9-15
  informačné technológie informačná spoločnosť informácie a komunikácia information technologies information society information and communication
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 5. Alexandrijský manifest o knižniciach, informačná spoločnosť v pohybe
  Stasselová Silvia (Translator) ; V680 
  Knižnica . Roč. 11, č. 10 (2010), s.15-16
  knižnica knižničné služby informačné služby informačná spoločnosť úloha knižníc IFLA Medzinárodná federácia knižničných asociácií a inštitúcií library library services information services information society role of libraries International Federation of Library Associations and Institutions
  článok z periodika
  EDJ - Browse works, scientific translations in magazines and year-books
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Vyhlásenie IFLA o knižniciach a trvalo udržateľnom rozvoji
  Stasselová Silvia (Translator) ; V680 
  Knižnica . Roč. 11, č. 10 (2010), s.17
  knižnica knižničné služby informačné služby vzdelávanie informačná spoločnosť trvalá udržateľnosť IFLA Medzinárodná federácia knižničných asociácií a inštitúcií library library services information services education information society sustainability International Federation of Library Associations and Institutions
  článok z periodika
  EDJ - Browse works, scientific translations in magazines and year-books
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 7. Vzdelávanie a informačná spoločnosť. Education and information society
  Tináková Katarína ; M220 
  Média a vzdělávání 2008 :
  vzdelávanie informačná spoločnosť
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (2) - článok
  article

  article

 8. Podnikové informační systémy : Podnik v informační společnosti
  Basl Josef  Blažíček Roman
  2. výrazně přepr. a rozšíř. vyd
  Praha : Grada Publishing, 2008 . - 283 s
  ISBN 978-80-247-2279-5
  informačné systémy informačná spoločnosť AIS automatizované informačné systémy
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  MTF0110
  book

  book

 9. Právo na internetu : Spam a odpovědnost ISP
  Polčák Radim 
  Brno : Computer Press, 2007 . - 150 s
  ISBN 978-80-251-1777-4
  informačná spoločnosť internet - pôsobnosť práva SPAM
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 10. Správa o empirickom prieskume používateľov knižníc : Grantová úloha VEGA 1/9236/02 / Aut.: Steinerová, J. a kol.
  Steinerová Jela  Šušol Jaroslav Makulová Soňa Matthaeidesová Marta Rankov Pavol Verčeková Jana
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2004 . - 120 s
  informačná spoločnosť interakcia človeka s počítačom knižnice knihovníctvo
  informačný materiál
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.