Search results

Records found: 42  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus8075^"
 1. Technická príprava výroby vo zváraní a spájaní materiálov / aut. Roman Koleňák
  Koleňák Roman ; 063100 
  1.vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2022 . - 258 s.
  ISBN 978-80-227-5187-2
  technická príprava zváranie triedenie materiálov zváracie prípravky technická dokumentácia
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF58100
  book

  book

 2. Porovnanie strojového, posteditovaného a ľudského prekladu technickej dokumentácie zo slovenčiny do nemčiny / aut. Elena Hudecová, Jaroslav Stahl, Lucia Benková, Daša Munková
  Hudecová Elena ; 020920  Stahl Jaroslav Benková Lucia Munková Daša
  Slovenská reč . Roč. 86, č. 2 (2021), s. 192 - 207
  nemecký jazyk posteditovanie slovenský jazyk strojový preklad technická dokumentácia German language machine translation post-editing technical documentation Slovak language
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 3. Geometrické tolerance dle ISO GPS / aut. Karel Petr
  Petr Karel 
  Praha Verlag Dashöfer 2019 . - 164 s.
  ISBN 978-80-7635-019-9
  technická dokumentácia
  brožúra
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  Geometrické tolerance dle ISO GPS

  book

 4. Základy konštruovania a technická dokumentácia. Návody na cvičenia / aut. Nina Vetríková, Martina Kusá ; rec. Jozef Svetlík, František Pecháček
  Vetríková Nina ; 063800  Kusá Martina ; 063800 Svetlík Jozef (rec.) Pecháček František ; 063800 (rec.)
  2. prepracované vyd.
  Trnava : AlumniPress, 2016 . - 191 s.
  ISBN 978-80-8096-232-6
  základy konštruovania Súčiastky Spoje technická dokumentácia
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  ESK- E-scripts
  (1) - skriptá
  (1) - učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0200
  book

  book

 5. Dokumentácia zbernicového typu elektroinštalácie
  Šatka Jakub ; E  Gašparovský Dionýz (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 19.06.2014 ; 79 . - 96 s 3 príl.
  Elektroenergetika Power Engineering technická dokumentácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92387
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 6. Integrovaný bezpečnostný systém a jeho uplatnenie v praxi
  Horváth Tomáš ; M  Miksa František (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2013
  integration technická dokumentácia integrácia integrovaný bezpečnostný systém
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103206
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Základy konštruovania a technická dokumentácia : Návody na cvičenia
  Danišová Nina ; M2000  Hajdu Štefan ; M2000 Daniš Jerguš
  1. vyd.
  Trnava : AlumniPress, 2012 . - 185 s
  ISBN 978-80-8096-158-9
  konštruovanie-základy technická dokumentácia
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  ESK- E-scripts
  (1) - skriptá
  (1) - učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0200
  book

  book

 8. Metropolitná sieť a jej uplatnenie v praxi : Diplomová práca
  Šebeň Matej  Miksa František (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2011
  MTF ; . - 79 s., CD-ROM
  optické technológie technická dokumentácia aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75055
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh pracovného postupu a technickej dokumentácie pre výrobu prívodného kábla : Bakalárska práca
  Masár Stanislav  Kleinedlerová Ivana (Thesis advisor) ; M250
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011
  MTF ; . - 39 s., CD-ROM
  technická dokumentácia počítačová podpora výrobných technológií Computer-Aided Production Technologies
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57980
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Základy konštruovania a technická dokumentácia
  Lacko František ; M200  Oravcová Jarmila ; M2000 Riečičiarová Eva ; M2000
  1. vyd.
  Trnava : AlumniPress, 2010 . - 199 s
  ISBN 978-80-8096-134-3
  konštruovanie technická dokumentácia
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  ESK- E-scripts
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1200
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.