Search results

 1. Využitie programu MATLAB na simuláciu vlastností rádiových kanálov.
  Gábor Tomáš ; E  Podhoranský Peter (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 81 s
  Rádioelektronika MATLAB simulácia a modelovanie rádiové siete
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=60260
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. Cognitive Radio Architecture : The Engineering Foundations of Radio XML
  Mitola Joseph 
  Hoboken : John Wiley & Sons, 2006 . - 473 s
  ISBN 0-471-74244-9. -- ISBN 978-0-471-74244-9
  XML softvér rádiové siete rádiové systémy
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Mobilné rádiové siete II : Adaptácia technických systémových parametrov
  Wieser Vladimír 
  1. vyd.
  Žilina : Žilinská univerzita, 2004 . - 297 s
  ISBN 80-8070-345-0
  siete telekomunikačné komunikačné siete rádiové siete komunikačné systémy prenos dát
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI2102
  FIIT2000
  book

  book

 4. Mobilné rádiové siete
  Doboš Ľubomír  Dúha Ján Marchevský Stanislav Wieser Vladimír
  1. vyd.
  Žilina : Žilinská univerzita, 2002 . - 312 s
  ISBN 80-7100-936-9
  siete telekomunikačné komunikačné siete rádiové siete komunikačné systémy prenos dát
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI2204
  FIIT2000
  SJF1000
  book

  book

 5. PACKET RADIO od A skoro až do Z
  Václavík Radek  Lajšner Pavel
  Praha : BEN - technická literatura, 1999 . - 223 s
  ISBN 80-901984-8-1
  komunikačné systémy prenos dát paketový prenos paketové siete rádiové siete nódy
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book