Search results

 1. Návrhový dážď ako okrajová podmienka
  Rusnák Dušan ; 010280 
  Juniorstav 2016 : . CD-ROM, [7] s.
  stoková sieť modelový dážď okrajové podmienky
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 2. Numerické metódy a ich využitie v priestorovej akustike
  Riečanová Izabela ; 010220 
  Fyzikálne faktory prostredia . Roč. 6, č. 1, mimoriadne číslo - jún (2016), s. 61-64
  akustické simulácie metóda konečných objemov Helmholtzova rovnica okrajové podmienky acoustic simulations finite volume method Helmholtz equation boundary conditions
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 3. Vplyv zmeny okrajových podmienok na hodnotu kritického momentu pri klopení nosníkov
  Sabaka Peter ; V  Baláž Ivan (Thesis advisor) ; V190
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 24.06.2014 ; Degree program : 1
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering boundary conditions okrajové podmienky
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91132
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Impact of boundary conditions on evaluation of sewage system
  Rusnák Dušan ; V280  Stanko Štefan ; V280
  Odpadové vody 2014 : . S. 113-118
  boundary conditions hydrodynamic models hydrodynamický model kanalizačné systémy okrajové podmienky sewage system
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Významnosť okrajových podmienok na posudzovanie stokovej siete
  Rusnák Dušan ; V280 
  Inovatívne informačno-komunikačné technológie vo vodnom hospodárstve : . S. 137-143
  hydraulické posúdenie stoková sieť okrajové podmienky
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Vplyv okrajových podmienok pri optimálnom návrhu konštrukcie
  Štiglic Martin ; V250 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . s.CD-ROM, s.132-138
  návrh konštrukcie okrajové podmienky optimalizácia optimization structural design
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Vyhodnotenie výsledkov numerického výpočtu pretvárania klincovaného svahu na základe inklinometrického merania
  Ladicsová Erika ; V150 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . s.CD-ROM, s.444-451
  boundary conditions Constitutive Model materiálový model numerical analysis numerická analýza okrajové podmienky
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Príklady inžinierskej praxe s implementáciou v programe ANSYS
  Minárová Mária ; V220  Hruštinec Ľuboš (rec.) ; V150 Sumec Jozef (rec.) ; V250
  1.vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013 . - 118 s
  ISBN 978-80-227-4047-0
  finite element analysis mathematical model boundary value problems okrajové podmienky diferenciálna rovnica metóda konečných prvkov(MKP matematický model
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  SVF5100
  Príklady inžinierskej praxe s implementáciou v programe ANSYS

  book

 9. Publication review.Hens,H.:Applied Building Physics - Boundary Conditions, Building Performance and Material Properties
  Chmúrny Ivan ; V180 
  Tepelná ochrana budov . Roč. 14, č. 1 (2011), s.9
  boundary element method okrajové podmienky properties vlastnosti
  článok z periodika
  EDI - Notice in scientific magazines and year-books
  article

  article

 10. CFD simulations of ammonia dispersion using "dynamic" boundary conditions
  Labovský Juraj ; C6230  Jelemenský Ľudovít ; C6230
  2010
  Process Safety And Environmental Protection . Vol. 88, Iss. 4 (2010) (2010), s.243-252
  CFD disperzia amoniak okrajové podmienky
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article