Search results

 1. Záverečný projekt
  Cagáňová Dagmar ; M4000  Bujnová Eleonóra ; M330 Pavlendová Gabriela ; V240
  1. vyd.
  Trnava : AlumniPress, 2011 . - 64 s
  ISBN 978-80-8096-137-4
  kvalifikačné práce záverečné práce práce vysokoškolské publikovanie
  https://is.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 2. Ako písať a komunikovať : Vademecum začínajúcich vedeckých a pedagogických pracovníkov
  Hovorka Dušan  Komárek Karel Chrapan Ján
  Martin : Osveta, 2011 . - 245 s
  ISBN 978-80-8063-370-7
  odborné texty vedecké práce kvalifikačné práce metodológia vedeckej práce veda-metodológia
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF2100
  Ako písať a komunikovať

  book

 3. Občasná kontrola pri štatistickej prebierke porovnávaním (Skip ? lot control at sampling procedures for inspection by attributes) [CD-ROM] : Bakalárka práca
  Turan Daniel ; J0070  Janiga Ivan (xxx) ; J0080 Horníková Adriana (Opponent)
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 40 s
  preberacie plány kvalifikácia dodávateľa a produktu supplier and product eligibility eligibility score kvalifikačné práce
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 4. Thesis Projects : A guide for Students in Computer Science and Information Systems / Aut.: Berndtsson, M. a i.
  Berndtsson Mikael  Hansson Jörgen Olsson Björn Lundell Björn
  2.ed.
  London : Springer Verlag London, 2008 . - 158 s
  ISBN 978-1-84800-008-7
  kvalifikačné práce informačné systémy počítačová veda
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 5. Pro Scientia - evidencia a prezentácia publikačnej činnosti ohlasov a vedeckých aktivít 2. Verzia 1.0 : Tabuľky a kódovníky
  Katuščák Dušan  Kimlička Štefan Kucianová Anna
  Bratislava : STIMUL, 1999 . - 79 s
  ISBN 80-85697-93-9
  bázy dát publikačná činnosť kvalifikačné práce
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 6. Pro Scientia - evidencia a prezentácia publikačnej činnosti, ohlasov a vedeckých aktivít 1. Verzia 1.0 : Metodika zápisu údajov a spracovania výstupov podľa medzinárodných štandardov
  Kimlička Štefan 
  Bratislava : STIMUL, 1999 . - 98 s
  ISBN 80-85697-92-0
  bázy dát publikačná činnosť kvalifikačné práce
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book