Search results

Records found: 471  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus8283^"
 1. Jak hledat zaměstnance v 21. století / aut. Jan Tegze
  Tegze Jan 
  1. vyd.
  Praha Grada 2019 . - 327 s.
  ISBN 978-80-271-0551-9
  personalistika recruitment
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  Jak hledat zaměstnance v 21. století

  book

 2. Jak omezit fluktuaci a udržet si zaměstnance manažerskými nástroji / aut. Vojtěch Bednář
  Bednář Vojtěch 
  1. vyd.
  Praha Grada 2018 . - 105 s.
  ISBN 978-80-271-0648-6
  personalistika fluktuácia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  Jak omezit fluktuaci a udržet si zaměstnance manažerskými nástroji

  book

 3. Ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch / aut. Marek Švec, Tatiana Valentová
  Švec Marek  Valentová Tatiana
  1. vyd.
  Bratislava Wolters Kluwer 2016 . - 175 s.
  ISBN 978-80-8168-493-7
  osobné údaje pracovnoprávne vzťahy personalistika
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0110
  Ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch

  book

 4. Riadenie ľudských zdrojov / aut. Zuzana Joniaková, Rudolf Gálik, Jana Blštáková, Natália Tarišková
  Joniaková Zuzana  Gálik Rudolf Blštáková Jana Tarišková Natália
  1. vyd.
  Bratislava Wolters Kluwer 2016 . - 455 s.
  ISBN 978-80-8168-532-3
  personalistika riadenie ľudských zdrojov
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  Riadenie ľudských zdrojov

  book

 5. Personalistika pro manažery a personalisty / aut. Martin Šikýř
  Šikýř Martin 
  2., aktual. a dopl. vyd.
  Praha Grada 2016 . - 205 s.
  ISBN 978-80-247-5870-1
  personalistika
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  Personalistika pro manažery a personalisty

  book

 6. Návrh opatrení na zdokonalenie výberového procesu zamestnancov v spoločnosti ZTS-KABEL, s.r.o.
  Balúchová Andrea ; M  Vaňa Kamil (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 24.06.2014 ; 173 . - 53s CD
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant personalistika riadenie ľudských zdrojov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101992
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Analýza systému personálnej práce v podniku ZSNP a.s., Žiar nad Hronom
  Feješová Viktória ; M  Ridzoňová Zuzana (Thesis advisor) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 60 s
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant personálna práca personalistika ľudské zdroje
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71210
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Personálne zabezpečenie v spoločnosti KONTROLTECH, s.r.o. : Bakalárska práca
  Sitnianská Miriam  Odlerová Eva (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 55 s., CD-ROM
  personnel management ľudské zdroje personálny manažment human resources personalistika personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57975
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Riadenie ľudských zdrojov v priemyselnom inžinierstve
  Trebuňa Peter 
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2011 . - 200 s
  ISBN 978-80-553-0795-4
  personalistika riadenie ľudských zdrojov priemyselné inžinierstvo manažérska etika
  monografia
  (1) - skriptá
  (1) - zborník (príspevkov)
  (4) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF2100
  MTF3101
  Riadenie ľudských zdrojov v priemyselnom inžinierstve

  book

 10. Získavanie a výber pracovníkov v podniku DNH, s.r.o. Palárikovo
  Švantnerová Mária ; M  Hrdličková Zuzana (Thesis advisor) ; M330
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Work in a Business Enterprise riadenie ľudských zdrojov personalistika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47369
  bakalárska práca
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.