Search results

 1. Úvod do problematiky etiky vo financiách
  Heretiková Katarína ; 010350  Pilch Ctibor
  FOR FIN . Roč. 3, č. 5 (2016), online, [4] s.
  etika financie
  http://www.derivat.sk/index.php?PageID=2575
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 2. Finančný slovník výkladový
  Jankovská Anežka  a kol.
  1.vyd.
  Bratislava : Iura Edition, 2012 . - 502 s
  ISBN 978-80-8078-469-0
  financie slovníky Slovníky finančné
  slovník vecný
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  Finančný slovník výkladový

  book

 3. An Introduction to Social Housing / aut. Paul Reeves
  Reeves Paul 
  3. vydanie
  Abingdon : Routledge, 2011
  New York : Routledge, 2011 . - 270 s.
  ISBN 978-0-750-66393-9
  obytné budovy sociálne aspekty štátna bytová politika financie manažment bývanie sociálne bývanie financie
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1100
  book

  book

 4. Financie a finančné riadenie
  Štofková Jana 
  Žilina : Žilinská univerzita, 2009 . - 280 s
  ISBN 978-80-554-0140-9
  financie finančné riadenie podnikové financie verejné financie finančná analýza
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 5. Obchod, jakost a finance v podnicích - determinanty konkurenceschopnosti VI. : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, 16-17.dubna 2008, Praha
  1. vyd
  Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008 . - 247 s
  ISBN 978-80-213-1774-1
  obchod financie
  zborník (príspevkov)
  (10) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF4010
  book

  book

 6. Finanční trhy
  Rejnuš Oldřich 
  1. vyd
  Ostrava : KEY Publishing, 2008 . - 559 s
  ISBN 978-80-87071-87-8
  finančné trhy financie
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0110
  book

  book

 7. Programy cezhraničnej spolupráce
  Rusko Miroslav ; M5000  Boleman Tomáš ; M390
  Manažérstvo životného prostredia 2008 : . s.270-277
  spolupráca financie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Financie a mena
  Beňová Elena 
  2. dopl. a preprac. vyd.
  Bratislava : Iura Edition, 2007 . - 391 s
  ISBN 978-80-8078-142-2
  financie mena
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 9. Internacionalizácia malých a stredných podnikov (MaSP), problémy a príležitosti. (Internationalization of small and medium enterprises, problems and opportunities)[CD-ROM] : Diplomová práca
  Pristach Miloš ; J120  Dávidová Lucia (xxx)
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 119 s
  malý podnik stredný podnik Internacionalizácia financie small enterprise medium enterprise
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 10. Finanční analýza a plánování / [aut.]Rolf Grünwald, Jaroslava Holečková
  Holečková Jaroslava  Grünwald Rolf
  1. vyd
  Praha : Ekopress, 2007 . - 318 s
  ISBN 978-80-86929-26-2
  financie analýza aspektovo-orientovaná plánovanie plánovanie finančné analýza finančná
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book