Search results

Records found: 15  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus8641^"
 1. Návrh systému daňového manažmentu v malých a stredných priemyselných podnikoch = The proposal of tax management system for small and medium sized industrial enterprises : Dizertačná práca
  Homokyová Mária ; M4000  Molnár Pavol (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010 . - 144 s príl
  daňovníctvo daňový manažment
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Daně v Evropské unii
  Široký Jan 
  Praha : Linde, 2006 . - 250 s
  ISBN 80-7201-593-1
  daňovníctvo Európska únia
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 3. Daňová teorie : Úvod do problematiky
  Kubátová Květa 
  1. vyd
  Praha : ASPI, 2005 . - 111 s
  ISBN 80-7357-092-0
  daňovníctvo
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 4. Princípy účtovníctva a daňovníctva pre malých podnikateľov
  Štroffek Alojz  Borovský Juraj
  Bratislava : Eurounion, 2005 . - 134 s
  ISBN 80-88984-85-8
  daňovníctvo účtovníctvo
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 5. Daňové výdavky od A do Z v roku 2005
  Dobšovič Dušan 
  Žilina : Poradca, 2005 . - 336 s
  ISBN 80-89213-05-7
  daňovníctvo
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 6. Dane 2
  Oberhauser Ján Artur 
  1. vyd.
  Bratislava : Súvaha, 2005 . - 256 s
  ISBN 80-88727-91-X
  dane daňovníctvo
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0110
  book

  book

 7. Daňová konkurence : Sborník textů
  Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2004 . - 85 s
  ISBN 80-86547-29-9
  daňovníctvo
  zborník
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  Daňová konkurence

  book

 8. Daňové systémy
  Lenártová Gizela 
  1. vyd
  Bratislava : Ekonóm, 2004 . - 264 s
  ISBN 80-225-1742-9
  dane daňovníctvo systémy daňové
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF2100
  book

  book

 9. Daňové plánovanie a daňové výdavky po prijatí nového zákona
  Burák Emil 
  1. vyd
  Bratislava : Epos, 2004 . - 267 s
  ISBN 80-8057-612-2
  daňovníctvo
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  Daňové plánovanie a daňové výdavky po prijatí nového zákona

  book

 10. Daňové teorie s praktickou aplikací
  Široký Jan 
  1. vyd
  Praha : C.H. Beck, 2003 . - 249 s
  ISBN 80-7179-413-9
  daňovníctvo
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book