Search results

 1. Power Quality / Ed.:Eberhard, A.
  Eberhard Andreas (Editor) 
  Rijeka : Intech, Croatia, 2011 . - 362 s
  ISBN 978-953-307-180-0
  elektrická energia energetické sústavy elektrizačné sústavy napájacie zdroje modelovanie
  zborník
  (1) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. Obnova elektrizačnej sústavy po poruche typu "blackout"
  Uličný Dalibor ; E  Eleschová Žaneta (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 47 s
  elektrotechnika plán obnovy elektrizačné sústavy obnova
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=49710
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Napäťová stabilita elektrizačnej sústavy
  Danko Florián ; E  Eleschová Žaneta (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 45 s
  elektrotechnika elektrizačné sústavy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=51109
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Zásady projektovania bioplynových staníc a ich pripojenie do distribučnej sústavy
  Káčerik Samuel  Janíček František (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009
  FEI ; . - 45 s
  Elektroenergetika bioplyn elektrizačné sústavy
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 5. Electric Power Substations Engineering / Ed. McDonald, J.D.
  McDonald John D. (Editor) 
  2.ed.
  Boca Raton : CRC Press, 2007 . - preruš.str
  ISBN 0-8493-7383-2
  elektrizačné sústavy CAE spracovanie dát
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 6. Moderné technológie FACTS v elektrizačnej sústave
  Kotula Miroslav  Eleschová Žaneta (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2007
  FEI ; . - 50 s
  Elektroenergetika elektrizačné sústavy technológie FACTS
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 7. Simulation of Atmospheric Overvoltages on 400kV Power Lines in Transmission System
  Mucha Martin ; E130  Eleschová Žaneta ; E020 Beláň Anton ; E020 Janíček František ; E020 Szathmáry Peter
  6th WSEAS International Conference on Simulation, Modelling and Optimization : . s.CD-Rom
  prepätia elektrizačné sústavy vonkajšie vedenia
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 8. Signal Processing of Power Quality Disturbances
  Bollen Math H.J.  Yu-Hua Gu Irene
  Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2006 . - 861 s
  ISBN 0471-73168-4
  elektrická energia energetické sústavy elektrizačné sústavy napájacie zdroje modelovanie
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 9. Algoritmy redukcie pri výbere pilotných uzlov
  Rakovský Martin ; M180  Mudrončík Dušan ; M6000 Halenár Igor ; M6000
  Process Control 2006 : . s.R187a-1/R187a-6
  pilotné uzly elektrizačné sústavy
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 10. Digitálne ochrany v elektrizačnej sústave / Aut.: Janíček, F. a i.
  Janíček František ; E020  Chladný Vladimír Beláň Anton ; E020 Eleschová Žaneta ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave, 2004 . - 360 s
  ISBN 80-227-2135-2
  Elektroenergetika elektrizačné sústavy číslicové ochrany číslicové riadenie číslicová technika digitálne ochrany
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book