Search results

Records found: 68  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus888^"
 1. Elektrotechnologie v praxi
  Šavel Josef  Štěpařová Irena
  1. vyd
  Praha : Grada, 2009 . - 121 s
  ISBN 978-80-247-2929-9
  elektrotechnický priemysel elektrotechnológia
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  MTF2100
  book

  book

 2. Príprava a vlastnosti tenkých vrstiev nových modifikácií uhlíka s potenciálnou možnosťou ich využitia v kryolektronike : Obhaj. 05.09.2006, č.ved.odb. 26-35-9
  Oboňa Jozef Vincenc  Chromik Štefan (Thesis advisor)
  Bratislava : Elektrotechnický ústav SAV, 2006 . - 80 s príl.
  elektrotechnológia tenké vrstvy uhlíkové materiály kryoelektronika
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 3. Tunelové javy v štruktúrach supravodič/magnetikum/supravodič
  Vávra Ondrej  Bydžovský Ján (Thesis advisor) ; E040
  Bratislava : Elektrotechnický ústav SAV, 2003 . - 71 s
  supravodiče elektrotechnológia
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 4. Elektroenergetika a silnoprúdová elektrotechnika '97 : Medzinárodná študenská vedecká a odborná konferencia pod záštitou dekana FEI STU Bratislava
  Bratislava : STU v Bratislave, 1997 . - preruš str
  elektrotechnika elektrotechnológia elektrické stroje elektrické prístroje elektrické pohony výkonová elektronika
  zborník
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 5. Príprava tenkých vrstiev vysokoteplotných supravodičov metódou MO CVD : Kand.diz.práca : V.odb. 26-01-9 : Obh. 25.05.1995 : Projekt Grant 188 / [aut.] řouc,Ján, Ing.; Škol. Takács,Silvester;Škol. Frölich,Karol
  Šouc Ján Ing  Takács Silvester (Thesis advisor) Fröhlich Karol (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1994 . - 105 s Autoref.1994,13 s
  elektrotechnológia
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 6. Vplyv silného elektrického poľa na vlastnosti kvapalných dielektrík : V.odb.26-01-9, dát. obhaj. 28.6.1990
  Starovojtenkov Viktor  Poljak František (Thesis advisor)
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1990 . - 151 s
  elektrotechnológia
  kandidátska dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI2000
  book

  book

 7. Vplyv obalových vrstiev na primárne parametre prenosového prvku páskového kábla : Kand.diz.práca : V.odb. 26-01-9 : Obh. 11.04.1990 / [aut.] řvec,Juraj, Ing.; Škol. Kováts,Karol
  Švec Juraj  Kováts Karol (Thesis advisor)
  Bratislava : Kablo, kombinátny podnik, 1989 . - 108 s Autoref.1989, 17 s
  elektrotechnológia prenosové vedenia
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 8. Materiálové štruktúry pre elektroniku na báze hydrogenizovaného amorfného kremíka : Kand.diz.práca : V.odb. 26-01-9 : Obh. 04.10.1989 : Projekt III-6-1/12 / [aut.] Zeman,Miroslav, Ing.; Škol. Kalašová,Alžbeta
  Zeman Miroslav  Kalašová Alžbeta (Thesis advisor)
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1989 . - 132 s : príl + Autoref.1989, 16 s
  elektrotechnológia amorfné polovodiče veľkoplošné tenkovrstvové súčiastky
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 9. Hodnotenie vn sľudových izolantov počas ich teplotne-napäťového namáhania : Kand.diz.práca : V.odb. 26-01-9 : Obh. 18.05.1990 / [aut.] Homolová,Gabriela, Ing.; Škol. Jarošek,Jozef
  Homolová Gabriela  Jarošek Jozef (Thesis advisor)
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1989 . - 108 s : príl + Autoref.1989, 20 s
  elektrotechnológia vn točivé stroje sľudové izolanty
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 10. Príprava supravodiča Nb3Ge metódou CVD a štúdium jeho vlastností : Kand.diz.práca : V.odb. 26-01-9 : Obh. 15.09.1988 / [aut.] Frölich,Karol, Ing.; Škol. Poljak,František
  Fröhlich Karol  Poljak František (Thesis advisor)
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1988 . - 133 s : príl + Autoref.1988,18 s
  elektrotechnológia supravodiče
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book