Search results

 1. Rámec pre tvorbu škálovateľných webových aplikácií v jazyku Erlang
  Masár Lukáš ; I  Paulovič Aurel (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 18.06.2014 ; Degree program : 202
  informatika Informatics distribuované systémy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88145
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 2. Manažment distribuovaných autorizačných schém
  Bednárik Jakub ; E  Nemoga Karol (Thesis advisor) ; E200
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 08.07.2014 ; Degree program : 73 . - 36 s príl.
  Aplikovaná informatika Applied Informatics Authorization autorizácia distribuované systémy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93427
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Plánovanie úloh pre distribuovaný výpočtový systém
  Ujhelyi Matúš ; I300  Lacko Peter (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 10.06.2014 ; Degree program : 211 . - 63 l. + príl.
  softvérové inžinierstvo Software Engineering plánovanie úloh distribuované systémy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101092
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 4. Distribuované systémy riadenia
  Jadlovský Ján  Čopík Matej Papcun Peter
  Košice : Elfa, 2013 . - 215 s
  ISBN 978-80-8086-227-5
  systémy riadenia distribuované systémy informačný systém riadiaci systém CIM
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF8110
  Distribuované systémy riadenia

  book

 5. Architektúra distribuovaných procesov na báze RPC v prostredí OS UNIX
  Čihovský Dalibor ; E  Fodrek Peter (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 64 s
  priemyselná informatika Industrial Informatics distribuované systémy distribuované simulačné systémy prenos dát UNIX
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=23440
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 6. Spracovanie komplexných udalostí v reaktívnych distribuovaných systémoch
  Janík Ján ; I200  Lang Ján (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2011 . - 58 s
  informačné systémy Information Systems distribuované systémy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71944
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 7. Technológia programovania CORBA = Programming Technology CORBA : Bakalárska práca
  Soják Juraj  Vaský Jozef (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009
  MTF ; . - 41 s 1 CD-ROM
  komponentové technológie programovania distribuované systémy CORBA
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Nové smery v integrácii informačných, riadiacich a komunikačných technológií
  Kozák Štefan ; I300 
  Kybernetika a informatika 2008 : . , s.CD-ROM
  informačné systémy komunikačné systémy riadiace systémy vnorené systémy distribuované systémy
  multimédium - CD Rom
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 9. Fully Active File System
  Máté Ján ; I200 
  SOFSEM 2007: Theory and Practice of Computer Science : . s.81-90
  súborový systém distribuované systémy
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 10. Distributed systems : Principles and Paradigms
  Tanenbaum Andrew S.  Steen Maarten Van
  2. vyd.
  New Jersey : Pearson Prentice Hall, 2007 . - 686 s
  ISBN 0-13-239227-5
  elektronické spracovanie dát distribuované systémy
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  FIIT1000
  book

  book