Search results

Records found: 1542  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus9102^"
 1. Budovanie systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001.2000 : Diplomová práca
  Mihočková Renáta  Linczényi Alexander (xxx) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 111 s abstr. + príl.
  manažérstvo kvality manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 2. Tvorba efektívnych logistických reťazcov v priemyselnom podniku : Diplomová práca
  Müllerová Martina  Červeňan Štefan (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 67 s abstr.
  logistické procesy manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 3. Využitie interného benchmarkingu pre porovnanie uplatňovania tvorivých metód v podniku VUNAR, a. s. : Diplomová práca
  Pintérová Beáta  Horňák František (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 71 s abstr. + príl.
  tvorivé metódy benchmarking manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 4. Návrh racionalizácie personálnej práce v podniku : Diplomová práca
  Novák Dominik  Holková Andrea (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 70 s abstr. + príl.
  personálna práca manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 5. Zdokonalenie materiálového toku : Bakalárska práca
  Mikulková Soňa  Rybanský Rudolf (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 52 s príl.
  materiálové toky organizácia výroby manažment priemyselných podnikov
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh adaptačného programu novoprijatých zamestnancov : Diplomová práca
  Palajová Jana  Černá Ľubica (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 62 s abstr.
  adaptačné programy novoprijatí pracovníci manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 7. Návrh zlepšenia personálnej a sociálnej práce : Diplomová práca
  Piatrik Branislav  Holková Andrea (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 70 s abstr. + príl.
  personálna práca sociálna práca manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 8. Analýza a návrh koncepcie strategického rozvoja Slovakofarma, a. s. Hlohovec, uplatňovaním metód OTC v procese globalizácie : Diplomová práca
  Macejková Lenka  Sakál Peter (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 101 s abstr. + príl.
  strategický manažment strategické koncepcie manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 9. Návrh optimalizácie nákupnej stratégie v SE - EBO, o. z. Jaslovské Bohunice : Diplomová práca
  Križanová Eva  Sakál Peter (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 75 s abstr. + príl.
  marketingové aktivity nákupný marketing manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 10. Promotion, súčasnosť a perspektívy v skúmanom podniku : Diplomová práca
  Prečinská Zuzana  Brezník Jozef (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 67 s abstr.
  marketingové aktivity promotion manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book