Search results

 1. Návrh tepelného čerpadla pre laboratórium obnoviteľných zdrojov energie
  Noskovič Juraj ; E  Pípa Marek (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 71 s
  Elektroenergetika elektrotechnika výroba elektrickej energie rozvod elektrickej energie tepelné čerpadlá obnoviteľné zdroje energie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61924
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. Komunikačné siete na rozvodoch elektrickej energie
  Kvasniak Ján ; E  Róka Rastislav (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 52 s
  Communication Telekomunikácie komunikačné siete rozvod elektrickej energie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=48860
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Efektívnejšie využívanie koridoru vonkajších elektrických vedení
  Krucina Michal ; E  Reváková Daniela (Thesis advisor) ; E130
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 63 s
  Elektroenergetika elektrotechnika vonkajšie vedenia výroba elektrickej energie rozvod elektrickej energie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61434
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Grid Integration Wind Energy Conversion Systems
  Heier Siegfried  Waddington Rachel (Translator)
  2.ed.
  Chichester : John Wiley & Sons, 2006 . - 426 s
  ISBN 0-470-86899-6
  veterná energia wind energy rozvod elektrickej energie premena energie prírodné zdroje energie
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 5. Prenos a rozvod elektrickej energie
  Reváková Daniela ; E130  Beláň Anton ; E020 Eleschová Žaneta ; E020
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2004 . - 191 s
  ISBN 80-227-2118-2
  rozvod elektrickej energie elektrizačné sústavy rozvodné siete rozvodné systémy nn, vn, vvn
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0200
  book

  book

 6. Power systems electromacnetic transients simulation
  Watson Neville R.  Arrillaga Jos
  London : Institution of Electrical Engineers, 2003 . - 399 s
  ISBN 0-85296-106-5
  elektrizačné sústavy simulácia rozvod elektrickej energie napätie vysoké
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 7. 26th international conference on lightning protection. Conference proceedings. Volume 2.,3 : ICLP 2002. Cracow, Poland. 2.- 6. Sept. 2002
  Cracow : STOWARZYSZENIE ELEKTRYKOW POLSKICH, 2002 . - s. 420 - 858., 58 s
  ISBN 83-910689-5-1
  blesky prepätie nárazové prepetie ochranné zariadenia uzemnenia prepäťová ochrana rozvod elektrickej energie rozvodné siete
  zborník
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 8. High voltage engineering and testing / Edit. Ryan,H.M
  Ryan H.M (Compiler) 
  2.ed.
  Herts : Institution of Electrical Engineers, 2001 . - 726 s
  ISBN 0-85296-775-6
  rozvod elektrickej energie elektrické rozvodné siete prenos elektrickej energie vonkajšie vedenia technika vysokých napätí spínacie prístroje
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 9. Elektrické rozvody a inštalácie
  Gašparovský Dionýz ; E020 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2001 . - 281 s
  ISBN 80-227-1528-X
  elektrické inštalácie rozvod elektrickej energie
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI30100
  SJF0100
  book

  book

 10. Electrical installations handbook
  Seip Günter G. (Compiler) 
  3. ed.
  Munich : Publicis MCD Verlag, 2000 . - 728 s
  ISBN 3-89578-061-8
  elektrické inštalácie rozvod elektrickej energie EMC ochranné zariadenia bezpečnosť štandardy testovanie rozvodné siete
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book