Search results

 1. Nákladové tituly vyvolané vplyvom umiestnenia stavby
  Ellingerová Helena ; V270 
  Eurostav . Roč.20, č.9 (2014), s. 72-73
  cena cost kalkulácia nákladov náklady price
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 2. Nákladový controlling : príklady a prípadové štúdie
  Foltínová Alžbeta  a kol.
  Bratislava : Iura Edition, 2009 . - 160 s
  ISBN 978-80-8078-286-3
  kontroling náklady kalkulácia nákladov
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 3. Nákladový controlling
  Foltínová Alžbeta 
  Bratislava : Sprint, 2007 . - 451 s
  ISBN 978-80-89085-70-5
  kontroling náklady kalkulácia nákladov
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF2100
  book

  book

 4. Návrh opatrení na zefektívnenie tvorby kalkulácií a tvorby cien v spoločnosti ZENTIVA, a.s. Hlohovec = Calculation and establishing prices in conditions of market economy : Bakalárska práca
  Duchoň Martin  Mulíková Dagmar (xxx) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007
  MTF ; . - 60 s príl., 1 CD-ROM
  kalkulácia cien kalkulácia nákladov
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Kalkulácia a tvorba cien v podmienkach trhového hospodárstva : Diplomová práca
  Tandlmayerová Ivana  Doubková Eva (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2002
  MTF ; . - 84 s abstr. + príl.
  kalkulácia nákladov tvorba cien priemyselné inžinierstvo
  diplomová práca
  book

  book

 6. Kalkulačný systém a kalkulácia nákladov firmy IGNIS, s.r.o. Hlohovec : Diplomová práca
  Brezovská Daniela  Mulíková Dagmar (xxx) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 1999
  MTF ; . - 66 s výťah
  Náklady-kalkulácia kalkulácia nákladov manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Kalkulace nákladů - Základ podnikového controllingu
  Macík Karel 
  1. vyd.
  Ostrava : MONTANEX, 1999 . - 241 s
  ISBN 80-7225-002-7
  kalkulácia nákladov controlling podnikový
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 8. Kalkulácia nákladov ako východisko efektívnejšej cenovej politiky a.s. MAYTEX, Liptovský Mikuláš : Diplomová práca
  Žišková Janka  Doubková Eva (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 1999
  MTF ; . - 79 s výťah
  kalkulácia nákladov manažment priemyselných podnikov Politika cenová
  diplomová práca
  book

  book

 9. Metóda ABC: Kalkulácia skutočných nákladov na produkt
  Hlbocká Mária ; M190 
  CO-MAT-TECH 98 : . s.103-107
  kalkulácia nákladov produkty
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Metóda ABC : kalkulácia skutočných nákladov na produkt / [aut.] Kiselicová,Renáta; Aut. Komorník,Jozef;Aut. Matuška,Juraj;Aut. Rafaj,Peter
  Komorník Jozef  Kiselicová Renáta Matuška Juraj Rafaj Peter
  Bratislava : Elita, 1997 . - 88 s
  ISBN 80-8044-035-2
  finančné hospodárstvo účtovníctvo kalkulácia nákladov
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  R0001
  book

  book