Search results

Records found: 20  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus9367^"
 1. Vplyv daní z príjmu na rozhodovanie o kapitálovej štruktúre a projektoch rozvoja podniku
  Kráľová Eva ; A3130 
  Finance a účetníctví ve věde, výuce a praxi : . s.CD 6
  financie ochrana pamiatková
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Za čím dnes do mesta? Mestské pamiatkové centrá-medzi minulosťou a súčasnosťou
  Kvasnicová Magdaléna ; A3130 
  Bardkontakt 2005 : . s.45-49
  ochrana pamiatková obchod
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 3. Zánik a vznik památkových péčí : Filozofie památkové péče
  Hájek Tomáš 
  Praha : Nakladatelství Epocha, 2005 . - 197 s
  ISBN 80-86328-71-6
  ochrana pamiatková pamiatky architektonické obnova pamiatok
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0110
  Zánik a vznik památkových péčí

  book

 4. Stručný prehľad dejín pamiatkovej starostlivosti : (Formovanie vzťahu "človek a pamiatka" od antiky po koniec 18. storočia)
  Hrašková Nadežda ; A3130 
  Priestorové plánovanie v územiach so špecifickým režimom : . s.20-32
  pamiatky architektonické ochrana pamiatková
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Prieskumy, analýzy a hodnotenia pamiatkovo chránených území
  Gregor Pavel ; A3130 
  Priestorové plánovanie v územiach so špecifickým režimom : . s.66-76
  ochrana pamiatková pamiatky
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Kultúrno-historické hodnoty územia a sídla
  Schwarzová Anna 
  Priestorové plánovanie v územiach so špecifickým režimom : . s.33-45
  kultúrne dedičstvo pamiatky ochrana pamiatková
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Archaeologia historica 25/2000 : konferencia Stredoveké mesto, Banská Bystrica 27.-30.sept.1999
  Nekuda Vladimír (Compiler) 
  Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2000
  Bratislava : Pamiatkový ústav, 2000 . - 459 s
  ISBN 80-7275-002-X
  pamiatky ochrana pamiatková stredovek architektúra-dejiny
  zborník
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1000
  book

  book

 8. Projektová príprava a rozhodovací proces v zónach so špeciálnym režimom
  Gažová Daniela ; A7170 
  Priestorové plánovanie v územiach so špecifickým režimom : . s.254-266
  ochrana pamiatková parky
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Metódy a nástroje pamiatkovej obnovy
  Gregorová Jana ; A2120 
  Priestorové plánovanie v územiach so špecifickým režimom : . s.77-89
  obnova pamiatky architektonické ochrana pamiatková
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Bibliografia pamiatkovej starostlivosti na Slovensku za roky 1986-1990
  Mojžišová Halina 
  Bratislava : Pamiatkový ústav, 2000 . - 286 s
  ISBN 80-968492-0-4
  pamiatky obnova pamiatok ochrana pamiatková ochrana pamiatok
  bibliografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR2001
  SVF2000
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.