Search results

 1. Bezpečná technika, bezpečné pracoviská : atribúty prosperujúcej spoločnosti
  Sinay Juraj 
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2011 . - 264 s
  ISBN 978-80-553-0750-3
  BOZP manažment rizikový
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF2120
  Bezpečná technika, bezpečné pracoviská

  book

 2. Organizácia havarijnej odozvy v jadrovej elektrárni a ochrana obyvateľstva v jej okolí = Emergency preparedness organization in the nuclear power plant and the protection of surrounding areas people : Diplomová práca
  Sýkora Jozef  Tureková Ivana (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 71 s príl (1 CD-ROM)
  manažment rizikový havarijná ochrana
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Opatrenia na zvýšenie bezpečnosti pri prevádzke podzemného zásobníka zemného plynu : Diplomová práca
  Križan Martin  Kuracina Richard (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2008
  MTF ; . - 76 s príl (1 CD-ROM)
  environmentálne riziká manažment rizikový riziková analýza priemyselné havárie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Využitie auditu bezpečnosti v manažmente rizika. Audit of the safety in enterprise
  Sabo Milan ; M390  Bábelová Erika ; M390
  Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia V : . s.233-240
  audit bezpečnosti manažment rizikový
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Řízení rizik
  Smejkal Vladimír  Rais Karel
  Praha : Grada Publishing, 2003 . - 270 s
  ISBN 80-247-0198-7
  investície riziká manažment rizikový
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  R0001
  book

  book

 6. Prevence technologických zařízení
  Bartlová Ivana  Damec Jaroslav
  1. vyd
  Ostrava : SPBI, 2002 . - 243 s
  ISBN 80-86634-10-8
  prevencia protipožiarna manažment rizikový havárie-likvidácia
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF3120
  book

  book

 7. Rizikový manažment
  Mikolaj Ján 
  1. vyd
  Žilina : RVS, 2001 . - 170 s
  ISBN 80-88829-65-8
  manažment rizikový
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  MTF16100
  book

  book

 8. Manažérstvo rizika
  Zelený Ján  Slosiarik Ján
  1. vyd.
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000 . - 374 s
  ISBN 80-228-0892-X
  zariadenia technické-riziká riziká v pracovnom procese manažment rizikový environmentálne riziká
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF4100
  book

  book

 9. Risk Management. Project and Program. A Guide to Managing Project Risks and Opportunities
  Pennsylvánia : PMI, 1992 . - nestr
  ISBN 1-880410-06-0
  manažment rizikový Riziká projektov
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book