Search results

 1. Strategický manažment
  Slávik Štefan 
  1. vyd.
  Bratislava : Sprint dva, 2013 . - 390 s
  ISBN 978-80-89393-96-1
  manažment strategický strategické plánovanie podnikové stratégie
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1130
  Strategický manažment

  book

 2. Strategický manažment
  Slávik Štefan 
  2. vyd.
  Bratislava : Sprint dva, 2009 . - 403 s
  ISBN 978-80-89393-08-4
  manažment strategický
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 3. Svetové tendencie v strategickom manažmente. Strategický manažment v malých a stredných podnikoch v podmienkach SR
  Sokolová Miroslava ; M190 
  Strategický manažment v praxi manažéra . s.565-581
  manažment strategický
  kapitola(článok) z dokumentu
  article

  article

 4. Balanced Scorecard : Strategický systém měření výkonnosti podniku
  Kaplan Robert S.  Norton David P.
  4. vyd.
  Praha : Management Press, 2005 . - 267 s
  ISBN 80-7261-124-0
  manažment strategický výkonnosť podniku
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 5. Strategický manažment
  Sakál Peter ; M4000  Podskľan Adrián
  1. vyd
  Bratislava : STU v Bratislave, 2004 . - 256 s
  ISBN 80-227-2153-0
  manažment strategický
  https://sweb.mtf.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  (1) - monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF6120
  book

  book

 6. Analýza profilu škôl strategického manažmentu vhodných pre podniky 21.storočia. System analyses of profile of strategic management school suitable for business of 21th century
  Sakál Peter ; M4000  Sakálová Eva
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 17 (2004), s.159-163
  manažment strategický profil škôl podnik
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 7. Väzby a vzájomná závislosť strategického a operatívneho manažmentu. Relations and interdependence between strategic and operative management
  Rybanský Rudolf ; M4000  Bestvinová Viera ; M4000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 16 (2004), s.131-135
  manažment strategický manažment operatívny
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 8. Návrh činností na dosiahnutie strategických cieľov v Contimart Komárno, s.r.o. : Diplomová práca
  Zachar Dušan  Sakál Peter (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 72 s príl
  priemyselné inžinierstvo a manažment manažment strategický
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 9. Cash Flow
  Sedláček Jaroslav 
  1. vyd.
  Brno : Computer Press, 2003 . - 190 s
  ISBN 80-7226-875-9
  cash flow manažment strategický
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0120
  book

  book

 10. Marketingový strategický manažment
  Jedlička Milan ; M190 
  1. vyd.
  Trnava : Magna, 2003 . - 365 s
  ISBN 80-85722-10-0
  manažment strategický stratégia propagačná stratégia cenová
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF16130
  book

  book