Search results

 1. Fyzika : Návody na laboratórne cvičenia z fyziky
  Krajčovič Jozef ; M1000  Kvetan Karol ; M1000 Labaš Vladimír ; M1000 Minárik Stanislav ; M1000
  1.vyd
  Bratislava : STU v Bratislave, 2000 . - 156 s
  ISBN 80-227-1370-8
  Fyzika-návody
  https://sweb.mtf.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF39220
  book

  book

 2. Fyzika. Návody na laboratórne cvičenia / [aut.] Dillinger,Juraj a kol
  Dillinger Juraj ; J160 
  2. preprac. vyd.
  Brtislava : STU v Bratislave, 1998 . - 170 s
  ISBN 80-227-1019-9
  Fyzika-návody
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0002
  MTF1000
  book

  book