Search results

Records found: 44  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus97^"
 1. Analýza viacrozmerných časových radov meraní permanentných staníc GNSS
  Gerhátová Ľubomíra ; 010130 
  Družicové metody v geodézii a katastru : . S. 53-57
  analýza meraní GNSS analysis of GNSS observations časové rady time series
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Different view on the time series analysis of permanent GNSS stations
  Gerhátová Ľubomíra ; 010130  Hábel Branislav
  Advances and Trends in Geodesy, Cartography and Geoinformatics II : . S. 109-115
  časové rady time series cointegration kointegrácia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Získavanie znalostí metódami zhlukovania dynamických dát
  Mazúr Slavomír ; 070200  Bou Ezzeddine Anna ; 070200 (Thesis advisor)
  2019
  FIIT ; 12.06.2019 ; 9.2.5. softvérové inžinierstvo, 9.2.8. umelá inteligencia ; I-ISS2
  prírodou inšpirované počítanie predikčné modelovanie časové rady biologicky inšpirované algoritmy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145454
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 4. Porovnanie sily vybraných testov linearity pre STAR modely
  Dinh Thai Vu  Komorníková Magda (Thesis advisor) ; V220
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 18.06.2014 ; 15
  matematicko-počítačové modelovanie Mathematical and Computational Modeling time series časové rady
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111379
  diplomová práca
  book

  book

 5. Modelling multiple REIT indices using TAR models based on aggregation functions
  Komorníková Magda ; V220  Komorníková Magda ; V220
  SISY 2014 : . CD ROM, s. 43-48
  aggregation functions agregačné funkcie časové rady time series
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 6. Analýza časových radov prietokov vybraných slovenských riek pomocou vlnkovej transformácie
  Sleziak Patrik ; V160 
  Acta hydrologica Slovaca . Roč.15, č. 1 (2014), s. 171-177
  časové rady spectral analysis spektrálna analýza time series vlnková transformácia wavelet transform
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  (1) - článok
  article

  article

 7. Analýza dlhodobých meraní supravodivým gravimetrom
  Hábel Branislav ; 010130  Novák Pavel (rec.) Brimich Ladislav (rec.) Zeman Antonín (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014 . - 127 s.
  ISBN 978-80-227-4303-7
  supravodivý gravimeter superconducting gravimeter slapová analýza tidal analysis časové rady time series
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  book

  book

 8. Modelling financial time series using reflections of copulas
  Komorník Jozef  Komorníková Magda ; V220
  Kybernetika . Vol. 49, No. 3 (2013), s.487-497
  copula časové rady kopula modelling modelovanie time series
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 9. Comparison of selected linear and nonlinear time series models of nitrate concentrations in river flows (abstract)
  Valent Peter ; V160  Komorníková Magda ; V220 Szolgay Ján ; V160
  Geophysical Research Abstracts Volume 14/2012 : . s.nestr.
  časové rady time series
  článok zo zborníka
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Copula approach to testing of the linearity and remaining nonlinearity in the SETAR models
  Petričková Anna 
  COMPSTAT 2012. [elektronický zdroj] : . s.735-744
  copulas časové rady kopule SETAR models SETAR modely time series
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.