Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus9816^"
 1. Návrh racionalizácie priestorovej štruktúry výroby = Activities of rationalization of layout production : Diplomová práca
  Parišková Kristína  Sablik Jozef (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 79 s Prílohy, 1 CD-ROM
  logistika logistika výrobná logistika distribučná materiálový tok
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Materiálové toky a logistika II : Logistika výrobných a technických systémov
  Bigoš Peter  Kiss Imrich Ritók Juraj Kastelovič Eduard
  2. vyd.
  Košice : Strojnícka fakulta TU v Košiciach, 2008 . - 193 s
  ISBN 978-80-553-0130-3
  materiálový tok logistika logistika výrobná
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF4100
  Materiálové toky a logistika II

  book

 3. Návrh opatrení na zdokonalenie fungovania výrobnej logistiky vo firme Peugeot Citroën Automobiles Slovakia, s.r.o. Trnava = Proposal of measures for improving operation of production's logistics in Peugeot Citroën Automobiles Slovakia, s.r.o. Trnava : Bakalárska práca
  Králik Ivan  Szabó Peter (xxx) ; M8700
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KM, 2007
  MTF ; . - 42 s 1 CD-ROM
  logistika výrobná materiálový tok
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh opatrení pre zdokonalenie systému výrobnej logistiky v organizácii KNOTT, s.r.o. Modra = Design of arrangements for improvement system of production logistic in organization KNOTT, spol. s r.o. Modra : Bakalárska práca
  Uherčíková Bibiana  Trenčan Branislav (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KM, 2007
  MTF ; . - 45 s 1 CD-ROM
  logistika výrobná
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Výrobná logistika
  Rybanský Rudolf ; M4000  Makyšová Helena ; M4000 Božek Pavol ; M6000
  Bratislava : STU v Bratislave, 2006 . - 183 s
  ISBN 80-227-2463-7
  logistika výrobná
  https://sweb.mtf.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 6. Výrobná logistika 1
  Malindžák Dušan 
  2.opr.a rozš.
  Košice : Štroffek, 1996 . - 167 s
  ISBN 80-967636-6-0
  logistika výrobná
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book