Search results

 1. Metódy kalibrácie snímačov vibrácií prenášaných na človeka / aut. Pavol Čekan, Juraj Michálek
  Čekan Pavol ; 065200  Michálek Juraj ; 060000
  Integrovaná bezpečnosť prostredia 2017 : . S. 114-123
  vibrácie kalibrácia senzory
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Senzorický systém autonómneho robota
  Špirko Martin ; E  Sládek Ľubomír (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 07.07.2014 ; Degree program : 74 . - 48 s 2x CD-ROM
  Automobile Electronics signals sensors detection ultrasonic senzory snímanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88363
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Využitie ROS na riadenie robota
  Hrmo Martin ; E  Chovanec Ľuboš (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 46 s DVD
  Industrial Informatics robot control ROS sensors senzory
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78220
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Senzorové systémy pre monitorovanie psychofyziológie.
  Mitická Vladislava ; E  Vavrinský Erik (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012
  Microelectronics senzory
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81844
  diplomová práca
  book

  book

 5. Využitie senzorov mobilných zariadení
  Puckallér Róbert ; I  Vranić Valentino (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 41 s príl.
  informatika Informatics sensors accelerometer senzory
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65266
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 6. Realizácia riadenia krokových motorov pomocou mikrokontroléra
  Krchňák Tomáš  Božek Pavol (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2012
  MTF ; . - 95s CD ROM
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry microcontroller sensors stepper motor control motory senzory krokový motor riadenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79708
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Monitorovací systém prostredia na báze programovateľného hardvéru
  Sekeráš Marián ; I100  Pohronská Mária (Thesis advisor) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 51 s príl.
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks sensors senzory programovateľný hardvér monitorovanie prostredia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74609
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 8. Návrh automatizovaného systému s riadením pomocou PLC
  Krivý Martin ; M  Ružarovský Roman (Thesis advisor) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012 . - 41s CD ROM
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems sensors senzory pneumatika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92079
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Senzory a převodníky
  Ripka Pavel  Ďaďo Stanislav Kreidl Marcel Novák Jiří
  2.vyd.
  Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2011 . - 136 s
  ISBN 978-80-01-04696-8
  senzory
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  Senzory a převodníky

  book

 10. Mechatronics : Recent Technological and Scientific Advances / Ed.: Jabloňski, R., Březina, T.
  Jablonski Ryszard (Editor)  Březina Tomaš (Editor)
  Berlin : Springer Verlag, 2011 . - 795 s
  ISBN 978-3-642-23243-5
  mechatronika strojárstvo elektronika počítačové riadenie automatizačná technika senzory prevodníky výrobné procesy automatizácia výroby mikroprocesory
  zborník
  (4) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book