Search results

Records found: 4  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth 0000708 dbp^"
 1. Mechanizmus účinku nanočastíc ako perspektívnych nosičov liečiv
  Holka Tomáš ; 041000  Svitková Veronika ; 041180 (Thesis advisor)
  2023
  FCHPT ; 19.06.2023 ; chemické inžinierstvo a technológie, chémia ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=162356
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Nanonosiče pre cielené doručovanie chemoterapeutík
  Balážová Sabína ; 041000  Svitková Veronika ; 041180 (Thesis advisor)
  2023
  FCHPT ; 19.06.2023 ; chemické inžinierstvo a technológie, chémia ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=162348
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Elektrochemické senzory pre cielené doručenie liečiva pomocou nanonosičov
  Dudoňová Patrícia ; 041000  Svitková Veronika ; 041000 (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; 22.06.2021 ; potravinárstvo ; B-POVYKO

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141748
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Fotoaktívne materiály na báze aptamérov pre detekciu vírusov, baktérií a mikropolutantov
  Konderíková Kristína ; 041000  Svitková Veronika ; 041000 (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; 21.06.2021 ; chemické inžinierstvo a technológie, chémia ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149029
  bakalárska práca
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.