Search results

 1. Využitie fluorescenčnej spektrometrie v analýze korenín
  Horosová Tímea ; 041000  Jakubíková Michaela ; 041000 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; Date of acceptation : 17.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; Degree program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135717
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Stanovenie anizolov v nápojoch
  Šáner Andrej ; 041000  Jakubíková Michaela ; 041000 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; Date of acceptation : 21.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.25. biotechnológie ; Degree program : B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118028
  bakalárska práca
  book

  book