Search results

 1. Charakterizácia ovocných destilátov fluorescenčnou spektrometriou
  Jakubíková Michaela ; 041000  Sádecká Jana ; 041000 (Thesis advisor)
  2016
  FCHPT ; Date of acceptation : 23.08.2016 ; Degreee discipline : 4.1.17. analytická chémia ; Degree program : D-ACH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=97594
  dizertačná práca
  book

  book