Search results

 1. Spôsobilosť meracích procesov pomocou opakovateľnosti a reprodukovateľnosti
  Móc Dominik ; 020020  Palenčár Jakub ; 020020 (Thesis advisor)
  2021
  SJF ; Date of acceptation : 12.07.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-MMKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150389
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Využitie regulačných diagramov pri riadení kvality
  Mižišinová Daniela ; 020020  Palenčár Jakub ; 020020 (Thesis advisor)
  2018
  SJF ; Date of acceptation : 12.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia ; Degree program : B-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125258
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 3. Systém manažérstva merania vo firme
  Dvorštiak Samuel ; 020020  Palenčár Jakub ; 020020 (Thesis advisor)
  2016
  SJF ; Date of acceptation : 14.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia ; Degree program : B-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128559
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book