Search results

 1. Systém manažérstva merania v organizácii
  Búry Denis ; 020020  Palenčár Jakub ; 020020 (Thesis advisor)
  2021
  SJF ; Date of acceptation : 09.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-MESK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=165902
  diplomová práca
  book

  book

 2. Aplikácia zásad TQM pre skúšobné a kalibračné laboratória
  Hradská Anna ; 020020  Palenčár Jakub ; 020020 (Thesis advisor)
  2021
  SJF ; Date of acceptation : 09.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-MESK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151043
  diplomová práca
  book

  book

 3. Systém manažérstva merania v zdravotníckej organizácii
  Tchoriková Radomíra ; 020020  Palenčár Jakub ; 020020 (Thesis advisor)
  2020
  SJF ; Date of acceptation : 08.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-MESK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152320
  diplomová práca
  book

  book

 4. Analýza vplyvových faktorov na presnosť merania krvného tlaku tonometrom
  Kallo Miloš ; 020020  Palenčár Jakub ; 020020 (Thesis advisor)
  2019
  SJF ; Date of acceptation : 06.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.53. meranie ; Degree program : I-MESK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144729
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 5. Spôsobilosť meracieho procesu a jeho riadenie
  Víglaský Matúš ; 020020  Palenčár Jakub ; 020020 (Thesis advisor)
  2018
  SJF ; Date of acceptation : 14.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.53. meranie ; Degree program : I-MESK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138179
  diplomová práca
  book

  book