Search results

 1. Automated Tool for Inherently Safer Design of Chemical Plants
  Rosa Igor ; 046230  Janošovský Ján ; 046230 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; Date of acceptation : 24.06.2020 ; Degreee discipline : chemické inžinierstvo a technológie ; Degree program : I-CHEI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150795
  diplomová práca
  book

  book

 2. Reactive Absorption for Production of Ammonium-based Fertilizers from Waste
  Súth Róbert ; 046230  Janošovský Ján ; 046230 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; Date of acceptation : 24.06.2020 ; Degreee discipline : chemické inžinierstvo a technológie ; Degree program : I-CHEI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150804
  diplomová práca
  book

  book

 3. Vplyv voľby matematického modelu na výsledky identifikácie procesného nebezpečenstva
  Kačmárová Adriána ; 046000  Janošovský Ján ; 046230 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; Date of acceptation : 29.05.2019 ; Degreee discipline : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Degree program : I-CHEI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143017
  diplomová práca
  book

  book

 4. Energetický audit papierenského stroja v Mondi SCP, a.s. – príprava a čerpanie vodolátky
  Janošovský Ján ; 046230  Variny Miroslav (Thesis advisor)
  FCHPT ; Date of acceptation : 10.06.2014 ; Degree program : 115

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103113
  diplomová práca
  book

  book