Search results

 1. Black-Gray dekodér pre QC-MDPC kódy
  Vavro Tomáš ; 035000  Fabšič Tomáš ; 035000 (Thesis advisor)
  2021
  FEI ; Date of acceptation : 29.06.2021 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-API

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149624
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Hustota inverzií riedkych cyklických matíc
  Boráň Branislav ; 035000  Fabšič Tomáš ; 035000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Date of acceptation : 01.07.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-API . - 45 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=ResultFormChild00010DA3&seo=CRZP-Zoznam-z%C3%A1znamov
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Využitie Apache Spark na detekciu a ošetrenie obchodne relevantných udalostí
  Pekarovič Stanislav ; 035000  Fabšič Tomáš ; 035000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Date of acceptation : 02.07.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-API . - 74 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=64930206F366C8E34104E4C607D8&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Kotlin – budúca náhrada JAVA?
  Friedel Matej ; 035000  Fabšič Tomáš ; 035000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Date of acceptation : 02.07.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-API

  https://opac.crzp.sk/?fn=ResultFormChild00029BCC&seo=CRZP-Zoznam-z%C3%A1znamov
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Anonymizácia dát v relačných databázach integrovaného testovacieho prostredia
  Bagar Patrik ; 035000  Fabšič Tomáš ; 035000 (Thesis advisor)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2020
  FEI ; Date of acceptation : 02.07.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-API . - 46 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=ResultFormChild00026BCC&seo=CRZP-Zoznam-z%C3%A1znamov
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Dekódovanie QC-MDPC kódov s nízkou pravdepodobnosťou chyby
  Paška Juraj ; 035000  Fabšič Tomáš ; 035000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Date of acceptation : 01.07.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-API . - 53 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=201CE56335A527AB040B92791929&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Invertovateľnosť blokovo cyklických matíc
  Furičková Nikoleta ; 035000  Fabšič Tomáš ; 035000 (Thesis advisor)
  2018
  FEI ; Date of acceptation : 03.07.2018 ; Degreee discipline : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Degree program : B-API . - 33 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=124181
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 8. Lineárne modely v štatistickom učení
  Minčev Matej ; 035000  Fabšič Tomáš ; 035000 (Thesis advisor)
  2017
  FEI ; Date of acceptation : 06.07.2017 ; Degreee discipline : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Degree program : B-API . - 34 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=97736
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 9. Lineárne modelovanie dát
  Jagelka Patrik ; 035000  Fabšič Tomáš ; 035000 (Thesis advisor)
  2017
  FEI ; Date of acceptation : 07.07.2017 ; Degreee discipline : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Degree program : B-API . - 35 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=107160
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 10. Útok na McElieceov kryptosystém pomocou merania spotreby elektrickej energie
  Hofierková Dominika ; 035000  Fabšič Tomáš ; 035000 (Thesis advisor)
  2017
  FEI ; Date of acceptation : 06.07.2017 ; Degreee discipline : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Degree program : B-API . - 26 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102764
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book