Search results

 1. Návrh vhodného agregátu na stlačený vzduch do prevzdušňovacej nádrže čistiarne odpadových vôd
  Foltin Martin ; 020010  Chmelko Vladimír (Thesis advisor)
  2015
  SJF ; Date of acceptation : 12.06.2015 ; Degreee discipline : 5.1.7. aplikovaná mechanika, 5.2.16. mechatronika ; Degree program : B-AMAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104304
  bakalárska práca
  book

  book