Search results

 1. Návrh prehodnotenia zásobovania obce Rimavská Baňa pitnou vodou z pohľadu akumulácie vody
  Henč Miroslav ; 010280  Kriš Jozef (Thesis advisor)
  2015
  SVF ; Date of acceptation : 23.06.2015 ; Degreee discipline : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Degree program : B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91142
  bakalárska práca
  book

  book