Search results

 1. Matematické modelovanie odtokového procesu v urbanizovanom území v kontexte klimatickej zmeny
  Wittmanová Réka ; 010280  Stanko Štefan ; 010280 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 25.08.2021 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : D-VHI4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145680
  dizertačná práca
  book

  book

 2. Dynamické modelovanie odtokového procesu v urbanizovanom území [elektronický zdroj]
  Wittmanová Réka ; 010280  (rec.) Belica Peter (rec.) Zeleňáková Martina
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2021 . - CD-ROM, 110 s.
  ISBN 978-80-227-5160-5
  dynamické modelovanie povrchový odtok hydraulická kapacita
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  book

  book