Search results

 1. Stanovenie nekovových a polokovových prvkov atómovou absorpčnou spektrometriou a prietokovými elektroanalytickými metódami.
  Čacho František ; 040906  (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; Date of acceptation : 16.03.2021 ; Degreee discipline : chémia ; Degree program : null

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=82458
  habilitačná práca
  book

  book

 2. Nanoštruktúrované katalyzátory pre selektívnu konverziu lignocelulózy
  Soták Tomáš ; 040906  (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; Date of acceptation : 16.03.2021 ; Degreee discipline : chemické inžinierstvo a technológie ; Degree program : null

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=82457
  habilitačná práca
  book

  book

 3. Využitie kvantitatívnej a prediktívnej mikrobiológie pri zvyšovaní mikrobiologickej bezpečnosti slovenských tradičných syrov
  Medveďová Alžbeta ; 040906  (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; Date of acceptation : 16.03.2021 ; Degreee discipline : potravinárstvo ; Degree program : null

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=82455
  habilitačná práca
  book

  book

 4. Reverzné geometrické modelovanie
  Buranský Ivan ; 063000  (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 25.03.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : null

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=82788
  habilitačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Emerging simulation-related approaches in Production Logistics and manufacturing: a take from the perspective of Tecnomatix Plant Simulation
  Delgado Sobrino Daynier Rolando ; 063000  (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 25.03.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : null

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=82839
  habilitačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Statistical Learning in the Domain of Precision Medicine
  Kováč Michal ; 070000  (Thesis advisor)
  2021
  FIIT ; Date of acceptation : 18.02.2021 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : null

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=83108
  habilitačná práca
  book

  book

 7. Aspekty kvality, riadenia a bezpečnosti v sieťových technológiách
  Ries Michal ; 070400  (Thesis advisor)
  2021
  FIIT ; Date of acceptation : 18.02.2021 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : null

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=83110
  habilitačná práca
  book

  book

 8. Efektívny prenos dát pri poskytovaní moderného e-vzdelávania
  Trúchly Peter ; 070400  (Thesis advisor)
  2021
  FIIT ; Date of acceptation : 05.05.2021 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : null

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=84911
  habilitačná práca
  book

  book

 9. Nonadditive integrals as a tool for aggregation
  Horanská Ľubomíra ; 010220  (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 26.02.2021 ; Degreee discipline : matematika ; Degree program : null

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=82466
  habilitačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 10. Vplyv korózie výstuže na životnosť železobetónových konštrukcií
  Hollý Ivan ; 010110  (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 26.02.2021 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : null

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=82464
  habilitačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book