Search results

Records found: 17  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth 0014917 xcla^"
 1. Vyhodnotenie šmykových parametrov dunajských štrkov z dynamickej penetračnej skúšky
  Kučová Eliška ; 010150  Frankovská Jana ; 010150
  Zborník príspevkov konferencie 15. Slovenská geotechnická konferencia : . USB kľúč, s. 338-344
  dunajské štrky dynamická penetračná skúška uhol šmykovej pevnosti charakteristická hodnota
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Determination of shear and deformation parameters of coarse-grained soils
  Kučová Eliška ; 010150  Frankovská Jana ; 010150
  Smart Geotechnics for Smart Societies : . online, s. 407-412
  coarse-grained soils angle of shear strength deformation modulus
  https://www.taylorfrancis.com/chapters/oa-edit/10.1201/9781003299127-43
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Deformation modulus of gravels investigated by dynamic penetration and oedometric test
  Kučová Eliška ; 010150  Frankovská Jana ; 010150 Zarazvand Bahman ; 010150
  World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium WMCAUS 2022 : . online, [6] s., art. no. 080010
  deformation modulus dynamic penetration test oedometric test gravels
  https://pubs.aip.org/aip/acp/article-abstract/2928/1/080010/2913216/Deformation-modulus-of-gravels-investigated-by?redirectedFrom=fulltext
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. The angle of the shear resistance of Danube gravel derived from the dynamic penetration test
  Kučová Eliška ; 010150  Frankovská Jana ; 010150
  Slovak Journal of Civil Engineering . Vol. 31, no. 4 (2023), online, s. 38-46
  characteristic value angle of shear strength Danube gravel dynamic penetration test
  https://sciendo.com/article/10.2478/sjce-2023-0026
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 5. Stanovenie šmykových a deformačných vlastností hrubozrnných zemín pomocou terénnych a laboratórnych skúšok
  Kučová Eliška ; 010150  Slavkov Juraj ; 010150
  Inžinierska geológia 2022 : . CD-ROM, s. 214-222
  štrky mechanické vlastnosti dynamická penetrácia laboratórne skúšky
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Evaluation of the relative density of river gravels from the results of dynamic penetration resistance
  Kučová Eliška ; 010150 
  Juniorstav 2021 : . online, s. 298-303
  dynamic penetration test penetration resistance river gravels relative density
  https://juniorstav.fce.vutbr.cz/wp-content/uploads/sites/22/2021/01/JUNIORSTAV-2021.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Correlations to estimate engineering properties from dynamic penetration test
  Kučová Eliška ; 010150  Frankovská Jana ; 010150
  Toward synergy at site characterisation : . online, [6] s., paper ID: ISC2020-310
  dynamic penetration test coarse-grained soils relative density angle of shear strength
  https://doi.org/10.53243/ISC2020-310
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Vyhodnotenie mechanických vlastností hrubozrnných zemín riečneho pôvodu z výsledkov dynamických penetračných skúšok
  Kučová Eliška ; 010150 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 457-462
  dynamická penetračná skúška fluviálne hrubozrnné zeminy charakteristická hodnota uhol šmykovej pevnosti deformačný modul
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Evaluation of the mechanical properties of fluvial coarse-grained soils from dynamic penetration test
  Kučová Eliška ; 010150  Kuvik Marian ; 010150
  Young Scientist 2021 (YS21) : . online, [9] s., art. no. 012081
  dynamická penetračná skúška uhol šmykovej pevnosti deformačný modul uľahnutosť hrubozrnné zeminy
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1209/1/012081/pdf
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Stanovenie relatívnej uľahnutosti dunajských štrkov pomocou dynamickej penetrácie
  Kučová Eliška ; 010150  Frankovská Jana ; 010150
  Inžinierska geológia 2020 : . CD-ROM, s. 75-83
  relatívna uľahnutosť ťažká dynamická penetrácia stredne ťažká dynamická penetrácia dunajské štrky
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.