Search results

 1. 2D hydrodynamické modelovanie prúdenia v okolí vodohospodárskych objektov
  Živčicová Katarína ; 010170  Orfánus Martin ; 010170 (Thesis advisor)
  2016
  SVF ; Date of acceptation : 20.06.2016 ; Degreee discipline : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Degree program : B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=107961
  bakalárska práca
  book

  book