Search results

 1. Určenie vzdialenosti a polohy tváre človeka v obrazovej scéne
  Karas Martin ; 035000  Hubinský Peter ; 031000 (Thesis advisor)
  2016
  FEI ; Date of acceptation : 06.07.2016 ; Degreee discipline : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Degree program : B-API . - 27 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=97800
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book