Search results

 1. Ako ovplyvňuje pandémia koronavírusu výskyt rezistentných baktérií v odpadových vodách? / aut. Klára Cverenkárová, Monika Krahulcová, Tomáš Mackuľak, Kristína Lépesová, Lucia Bírošová
  Cverenkárová Klára ; 040270  Krahulcová Monika ; 040270 Mackuľak Tomáš ; 046290 Lépesová Kristína Bírošová Lucia ; 040270
  Vodárenská biologie 2021, sborník on-line konference . S. 27-32
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 2. Microbial Safety of Smoothie Drinks from Fresh Bars Collected in Slovakia / aut. Monika Krahulcová, Barbora Micajová, Petra Olejníková, Klára Cverenkárová, Lucia Bírošová
  Krahulcová Monika ; 040270  Micajová Barbora Olejníková Petra ; 043000 Cverenkárová Klára ; 040270 Bírošová Lucia ; 040270
  Foods . Vol. 10, iss. 3 (2021), s. (1-15), art. no. 551
  https://www.mdpi.com/2304-8158/10/3/551/htm
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 3. Occurrence and identification of antibiotic-resistant bacteria in the intestinal microbiota of domestic animals and their owners / aut. Monika Krahulcová, Klára Cverenkárová, Alena Dobiašová, Lucia Bírošová
  Krahulcová Monika ; 040270  Cverenkárová Klára ; 040270 Dobiašová Alena Bírošová Lucia ; 040270
  12th International Symposium on Gut Microbiology : . S. 119-119
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  article

  article

 4. Gut resistome of healthy individuals and patients with liver disease / aut. Klára Cverenkárová, Monika Krahulcová, Ľubomír Skladaný, Lucia Bírošová
  Cverenkárová Klára ; 040270  Krahulcová Monika ; 040270 Skladaný Ľubomír Bírošová Lucia ; 040270
  12th International Symposium on Gut Microbiology : . S. 111-111
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  article

  article

 5. Porovnanie vybraného črevného rezistómu zdravých ľudí a pacientov s ochorením pečene / Klára Cverenkárová, Petra Olejníková, Monika Krahulcová, Ľubomír Skladaný, Lucia Bírošová
  Cverenkárová Klára ; 040270  Olejníková Petra ; 043000 Krahulcová Monika ; 040270 Skladaný Ľubomír Bírošová Lucia ; 040270
  Drobnicov memoriál 11. ročník : . S. 32-33
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 6. Prevalencia rezistentných koliformných baktérií v potravinách typu sushi na Slovensku / Monika Krahulcová, Klára Cverenkárová, Lucia Bírošová, Petra Olejníková
  Krahulcová Monika ; 040270  Cverenkárová Klára ; 040270 Bírošová Lucia ; 040270 Olejníková Petra ; 043000
  Drobnicov memoriál 11. ročník : . S. 44-45
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 7. Výskyt rezistentných baktérií v odpadových vodách / aut. Klára Cverenkárová, Monika Krahulcová, Tomáš Mackuľak, Lucia Bírošová
  Cverenkárová Klára ; 040270  Krahulcová Monika ; 040270 Mackuľak Tomáš ; 046290 Bírošová Lucia ; 040270
  Čo nového v mikrobiológii. Mikroorganizmy okolo nás II : . S. 14-14
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 8. Mikrobiálna kontaminácia rôznych druhov múk na slovenskom trhu / aut. Júlia Koreneková, Monika Krahulcová, Lucia Bírošová
  Koreneková Júlia ; 040000  Krahulcová Monika ; 040270 Bírošová Lucia ; 040270
  Chémia a technológie pre život, 23. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou organizovaná v online formáte . S. 287-288
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Biochar - An efficient sorption material for the removal of pharmaceutically active compounds, DNA and RNA fragments from wastewater / aut. Paula Bimová, Petra Roupcová, Karel Klouda, Lenka Matějová, Andrea Vojs Staňová, Kateřina Grabicová, Roman Grabic, Veronika Majová, Ján Híveš, Viera Špalková, Pavol Gemeiner, Peter Celec, Barbora Konečná, Lucia Bírošová, Monika Krahulcová, Tomáš Mackuľak
  Bimová Paula ; 042120  Roupcová Petra Klouda Karel Matějová Lenka Vojs Staňová Andrea Grabicová Kateřina Grabic Roman Majová Veronika ; 049380 Híveš Ján ; 042120 Špalková Viera ; 042120 Gemeiner Pavol ; 049160 Celec Peter Konečná Barbora Bírošová Lucia ; 040270 Krahulcová Monika ; 040270 Mackuľak Tomáš ; 046290
  Journal of Environmental Chemical Engineering . Vol. 9, iss. 4 (2021), s. [1-9]
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2213343721007235
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 10. Effervescent ferrate(VI)-based tablets as an effective means for removal SARS-CoV-2 RNA, pharmaceuticals and resistant bacteria from wastewater / aut. Andrea Butor Škulcová, Katarína Tamášová, Andrea Vojs Staňová, Lucia Bírošová, Monika Krahulcová, Miroslav Gál, Barbora Konečná, Monika Janíková, Peter Celec, Kateřina Grabicová, Roman Grabic, Ján Filip, Noemi Belišová, Jozef Ryba, Kamil Kerekeš, Viera Špalková, Ján Híveš, Tomáš Mackuľak
  Butor Škulcová Andrea ; 046290  Tamášová Katarína Vojs Staňová Andrea Bírošová Lucia ; 040270 Krahulcová Monika ; 040270 Gál Miroslav ; 042120 Konečná Barbora Janíková Monika Celec Peter Grabicová Kateřina Grabic Roman Filip Ján Belišová Noemi ; 046290 Ryba Jozef ; 049170 Kerekeš Kamil ; 042120 Špalková Viera ; 042120 Híveš Ján ; 042120 Mackuľak Tomáš ; 046290
  Journal of Water Process Engineering . Vol. 43, (2021), s. [1-5], art. no. 102223
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8290487/
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article