Search results

 1. Príspevok k vodohospodárskemu riešeniu závlahových nádrží
  Soldánová Veronika ; 010160  Čistý Milan ; 010160 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 22.10.2020 ; Degreee discipline : poľnohospodárstvo a krajinárstvo ; Degree program : D-KRAJ4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138935
  dizertačná práca
  book

  book