Search results

 1. Metodický prístup k ohodnocovaniu pozemkov pod pohrebiskami
  Gregušová Silvia ; 010320  Antošová Naďa ; 010270
  Almanach znalca . Roč. 18, č. 1 (2018), CD-ROM, s. 3-8
  ohodnocovanie pozemok všeobecná metóda pohrebisko
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Aktuálna problematika určenia VŠH pozemkov pod budúcimi komunikáciami
  Gregušová Silvia ; 010320  Antošová Naďa ; 010270
  Almanach znalca . Roč. 17, č. 1 (2017), CD-ROM, s. 3-8
  pozemok ceny pozemkov ceny nehnuteľností
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article