Search results

 1. Manažment financovania dlhodobého majetku podniku
  Ragan Radoslav ; 902024  Bondareva Irina ; 902024 (Thesis advisor)
  2017
  FCHPT ; Date of acceptation : 11.07.2017 ; Degreee discipline : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101830
  bakalárska práca
  book

  book