Search results

 1. Efektívne využívanie a rozvoj ľudského kapitálu vo firme – Špirálový manažment
  Bizoň Matúš Jozef ; 902024  Plchová Jana ; 902024 (Thesis advisor)
  2017
  FCHPT ; Date of acceptation : 11.07.2017 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-AIMCHP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139457
  bakalárska práca
  book

  book