Search results

 1. Dvojstupňové splyňovanie lignocelulózovej biomasy
  Galan Dalibor ; 046000  Haydary Juma ; 046230 (Thesis advisor)
  2017
  FCHPT ; Date of acceptation : 11.07.2017 ; Degreee discipline : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Degree program : B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=119415
  bakalárska práca
  book

  book