Search results

 1. Obytný súbor COLOR PARK- Bytový dom 1 (SO-BD01) Žilina, \\Monolitická železobetónová kombinovaná konštrukcia so stužujúcimi jadrami
  Ondák Adrián ; 010110  Abrahoim Iyad ; 010110 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 08.06.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151102
  diplomová práca
  book

  book