Search results

 1. Výpočet limitov náplní chladív podľa horľavosti a jedovatosti
  Jančík Viktor ; 020060  Tomlein Peter (Thesis advisor)
  2018
  SJF ; Date of acceptation : 11.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.6. energetické stroje a zariadenia ; Degree program : B-ESZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144006
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book