Search results

 1. Návrh opatrení na zdokonalenie marketingu vo vybranom podniku
  Galovičová Laura ; 902020  Kuperová Martina ; 902024 (Thesis advisor)
  2019
  902020 ; Date of acceptation : 21.06.2019 ; Degreee discipline : 3.3.20. odvetvové ekonomiky a manažment ; Degree program : B-IPPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136217
  bakalárska práca
  book

  book