Search results

Records found: 3  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth 0044800 xcla^"
 1. Dostupnosť a mobilita – národná správa a poznatky zo strategickej témy kongresu
  Čelko Ján  Zábovský Michal Gnap Jozef Schlosser Tibor ; 010120
  Cestná konferencia 2020 : . USB kľúč, s. 11-16
  doprava umelá inteligencia spoplatnenie deľba prepravnej práce big data
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 2. Drag reduction of semi-trailer aerodynamic devices determined by two different methods / Tomáš Skrúcaný, Štefánia Semanová, Jozef Gnap, Tomasz Figlus, Jiří Čupera
  Skrúcaný Tomáš ; 60005088  Semanová Štefánia ; 60005088 Gnap Jozef ; 60005088 Figlus Tomasz ; 60009081 Čupera Jiří ; 60004261
  Tehnicki Vjesnik . Vol. 27, Iss. 5 (2020), s. 1378-1384
  ISSN 13303651

  Aerodynamic device * Coastdown test * Drag resistance * Truck and semi-trailer * Vehicle
  http://www.scopus.com/inward/record.url?partnerID=HzOxMe3b&eid=2-s2.0-85092617906&origin=inward
  článok z periodika
  (1) - článok
  unrecognised

  unrecognised

 3. Innovative transport solutions to optimize access and mobility : Slovak republic - national report
  Čelko Ján  Zábovský Michal Gnap Jozef Schlosser Tibor ; 010120
  Connecting Cultures, Enabling Economies : . USB kľúč, [14] s.
  umelá inteligencia artificial intelligence automatic driving system automatický systém jazdy systém "Big data" "Big data" system
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article