Search results

 1. Riadiaci systém pre roboty v poľnohospodárstve
  Čobrda Daniel ; 031000  Kľúčik Marian ; 031000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Date of acceptation : 01.07.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-API . - 47 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=ResultFormChild0001937A&seo=CRZP-Zoznam-z%C3%A1znamov
  bakalárska práca
  book

  book